Dizin

Payment Details

پس از تکمیل فرم رزرویشن و ارسال اطلاعات، و در صورت قابل رزرو بودن اتاق مورد نظر، با دریافت کد رزرویشن خود به صفحه پرداخت هدایت میشوید. توجه داشته باشید که تنها پس از پرداخت کل هزینه اقامت و حد اکثر تا ۱۲ ساعت تایید نهایی رزرویشن خود را دریافت خواهید کرد.

مهم:

۱. در صورت عدم پرداخت، کد رزرویشن شما معتبر نخواهد بود.

۲. توجه داشته باشید که باز یا بسته بودن پیست مرتبط به خدمات ما نیست! خدمات ما چه در تابستان و چه در زمستان صرفا اقامتی است.

۳. کنسل کردن یا جابجایی تاریخ رزرویشن اتاق های هتل تا حد اکثر ۷۲ ساعت قبل از تاریخ تعیین شده ورود به هتل امکانپذیر بوده و تنها ۶۰ درصد از کل هزینه پرداخت شده مسترد می گردد.

۴. شرایط کنسلی شله ها (کلبه های چوبی) دیزین متفاوت بوده و به صورت زیر میباشد:

الف. رزرو شما قطعی و مبلغ آن همزمان با رزرو می بایست تسویه گردد و غیر قابل برگشت میباشد.

ب: کنسلی ۴ روز قبل از تاریخ ورود >> مبلغ غیر قابل برگشت >> دادن روز جایگزین در وسط هفته (طی یک ماه آینده).

ج: بسته بودن جاده چالوس و تایید پلیس راه >>  دادن روز جایگزین در وسط هفته (طی یک ماه آینده).

- رزرو هتل دیزین

 

 


1396/10/26

0 Comment(s)
Average Rating:

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: